*UCZESTNICY ZAJĘĆ ZOBOWIĄZANI SĄ UIŚCIĆ ROCZNĄ SKŁADKĘ CZŁONKOWSKĄ 60,00 ZŁ

*NA ZAJĘCIACH OBOWIĄZUJĄ ZAPISY  ! ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ OD MIN. 5 OSÓB !!! ZAPISÓW DOKONUJEMY WYSYŁAJĄC SMS NA NR +48 733 743 307, PODAJĄC W TREŚCI: "IMIĘ, NAZWISKO, NAZWA ZAJĘĆ"

*ZAPISY OBOWIĄZUJĄ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 GODZ. PRZED ZAJĘCIAMI. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ MUSI SIĘ ODBYĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 3 GODZ. PRZED ZAJĘCIAMI

*W ZAJĘCIACH DLA DOROSŁYCH MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ DZIECI (4+) JEDYNIE POD OPIEKĄ OSÓB DOROSŁYCH (RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

  • Cross Fight z Artur Aranowski 10:00 - 11:15
  • Samoobrona Open z Marta Piechowska Prusinowska  12:00 - 13:15

Na zajęciach obowiązują zapisy !
Zajęcia odbywają się od min. 3 osób.
Zapisów dokonujemy:
  • W recepcji klubu
  • Telefonicznie
  • Poprzez wiadomości na FB i WWW
  • Poprzez dodanie komentarza.
Zapisy obowiązują nie później niż 3 godz. przed zajęciami. Rezygnacja z zajęć musi się odbyć nie później niż 3 godz, przed zajęciami. Jeśli dana osoba zapisze się, a nie odwoła zajęć, to:
  • W przypadku karnetu na wejścia będzie obciążona 1 wejściem z karnetu
  • W przypadku karnetu Open, skróceniem karnetu o 1 dzień,
  • W przypadku kart partnerskich (Multisport, FitProfit, OK System), obowiązuje kaucja 15 zł (równowartość wejścia), która będzie pobierana (kaucja jest zwrotna gdy uczestnik rezygnuje z dalszych zajęć)